Codlea, un mare centru agricol

Codlea, un mare centru agricol

 

  Codlea

In urma evenimentului de saptamana trecuta din data de 31 mai,  “Codlea – un model de dezvoltare naţională” si la cererea mea,  dl. Stuart Meikle, Consul Onorific al Marii Britanii, un om cu o experienta vasta in domeniul consultantei internationale si peste 15 ani in domeniul agriculturii nationale a Romaniei, ne-a oferit cu amabilitate o perspectiva a ceea ce poate aduce agricultura la Codlea. 

Din punct de vedere istoric, agricultura a fost centrul vieţii în Codlea. Având în vedere calitatea solurilor sale, cultivarea  fructelor, legumelor, inclusiv cartofi şi flori, a fost activitatea de baza pentru agricultorii oraşului. Codlea a fost cu ceva timp în urmă, un furnizor important al acestor produse pe pieţele interne şi de export. Puterea comunista a încercat să dezvolte punctele sale forte, de exemplu, Sere Codlea, adaugand în acelasi timp si altele cum ar fi cresterea păsărilor de curte in sistem intensiv. Ca oriunde în România, industriile agricole şi horticole de la Codlea au suferit un declin, iar acum cultura de flori şi legume este predominant doar pentru uz casnic. Codlea a pierdut renumitele sale sere de pe vremea regimului comunist, silozurile de cereale şi furaje pentru animale rămânand inactive.

Cu o piaţă globalizată şi cu costuri ridicate a resurselor, nu există în prezent niciun motiv să ne aşteptăm la vreo reinvestiţie în domeniul serelor. Silozurile şi fabricile de furaje au fost construite pentru o agricultură central organizată, insa atat raţionamentul de atunci, cat si dimensiunile acestor constructii nu mai sunt viabile economic.

Planificarea centralizată a generat cresterea păsărilor de curte in sistem intensiv la Codlea. “Sistemul” de atunci a fost capabil de a organiza alimentarea şi furnizarea de energie necesara. In lipsa acestui Sistem, combinaţia diversilor factori: alimentare cu hrana tip boabe, creşterea preţurilor internaţionale la cereale şi costurile foarte mari cu energia (într-o locaţie cu ierni reci) are ca rezultat supravieţuirea dificila pentru producătorii de carne de pasăre ai oraşului. Nu pot decât să le urez noroc, deoarece regiunea nu este o alegere naturala pentru o astfel de industrie.

În lumea de astăzi, moderna, nu ar fi de aşteptat ca un oraş precum Codlea sa fie direct dependent de agricultură. Orasul are o populaţie mare şi o suprafaţa de teren mica pe cap de locuitor. În trecut, utilizarea intensivă a terenurilor a permis o crestere in cererea de forţa de muncă, dar aceste momente nu vor mai reveni. De asemenea, astfel de unitati de crestere a pasarilor in sistem intensiv nu ar putea fi introduse in categoria activitatilor agricole, deoarece reprezinta mai mult o unitate de procesare a hranei, asemeni unei fabrici in care intra hrana si din care iese carne de pasare.

Unde s-a intamplat atunci aceasta rupere intre Codlea si agricultura? Este o presupunere corecta să spunem că, în trecut, Codlea nu a fost doar un producător de produse agricole şi horticole, ar fi fost, de asemenea, un centru de servire şi un centru de marketing pentru regiunea din jurul său. Viitorul său rol este cel mai probabil de a efectua din nou un astfel de rol. Viitorul agricol al orasului Codlea va fi, în principal ca un centru logistic şi de marketing. Dacă da, care vor fi produsele de interes pentru Codlea?

Daca ne gandim la procesare, logistică şi marketing, ar trebui să luam în considerare o regiune mai largă decât cea a Codlei, deci şi orasele din jur. Codlea este înconjurata de Carpaţi şi se află în sud-estul Transilvaniei, în inima unei zone aflata printre cele mai frumoase regiuni ale Europei. O regiune care conţine o mare parte a patrimoniului ecologic si de mediu al Europei. Acolo rămâne o imensă poveste nespusa de marketing, care ar trebui să fie esenţiala pentru regenerarea agriculturii din regiune. Pentru ca acest lucru să se întâmple, este nevoie de producerea mai multor produse naturale care reflecta atributele din regiune menţionate mai sus şi a sistemelor de marketing şi logistică pentru a le plasa în piaţă.

Probabilitatea este că aceste produse vor fi obtinute din laptele de la vaci, oi, capre şi bivoliţe. Vor fi produse din carne de bovine şi de ovine, iar pentru pieţe de nişă,  carne de la bivoli şi porci bine crescuti. Producţia de fructe de padure rămâne o oportunitate importantă şi neexplorata. Există, de asemenea, oportunităţi pentru toate tipurile de produse locale, pe scară mică, destinate pietelor de nişă, produse alimentare naturale, de calitate deosebita, care sa corespunda standardelor pietei si care sa fie vandute cu regularitate la preturi premium. Pentru a-si indeplini rolul lor in potenţialul de regenerare a economiei locale, toate aceste produse vor avea nevoie de distributie si logistica.

Pentru cei care desfasoara activitati agricole în apropierea imediată a Codlei, posibilităţile primare sunt fructele de padure, atât colectate din surse naturale cat şi cultivate la scară mai “comercială”, de pe plantaţii. Ambele, dar mai ales cea din urmă, oferă un potenţial pentru crearea de locuri de muncă în cadrul anumitor segmente ale populaţiei. Un aspect-cheie  pentru dezvoltarea culturilor de fructe de padure va fi  investiţia într-o capacitate de congelare rapida. În plus, ar putea exista centre de procesare şi desfacere pe piata fructelor proaspete.

Ar trebui menţionat faptul că la o fermă producţia de boabe poate oferi, de asemenea, oportunităţi pentru numeroase ferme de dimensiuni mici sau oportunitatea ca proprietarii de terenuri să-şi diversifice productia într-o cultură cu valoare ridicata. În esenţă, aceasta va fi o întoarcere la agricultura tradiţionala, Codlea va pune accentul pe generarea de venituri mari din zonele mai mici. Acesta ar putea sa reinventeze Codlea ca un producător de renume al fructelor .

În privinta agriculturii convenţionale, calitatea solurilor şi climei va permite cartofului sa aibă in continuare un rol important la nivel local. Producţia de sfeclă de zahăr în regiune va depinde în mare măsură de viabilitatea fabricii de la Bod, în faţa unei concurenţe mai mari din EU. Piata legumelor a fost slab dezvoltata la scară locala, insa situatia se poate imbunatati printr-o buna depozitare, prelucrare, logistică şi comercializare. Producţia de cereale este probabil să se concentreze pe consumul propriu de la fermele individuale, sau sa se dezvolte ca o cultură secundară pentru a oferi o pauză în rotaţia culturilor sfeclă de zahăr – cartofi – legume.

În epoca modernă, agricultura este doar o componentă a unei industrii alimentare care cuprinde agricultura, prelucrarea şi comerţul cu amănuntul. Toate aspectele lantului de aprovizionare cu produse alimentare sunt acum legate printr-o logistica sofisticata.

În ultimul deceniu, a existat o dezvoltare rapidă în vânzarea cu amănuntul de produse alimentare în România. Cele mai noi produse alimentare oferite de comercianţi, sunt în mare parte detinute de supermarketurile din vest si indeplinesc cerintele ridicate de calitate. Pentru a accesa aceste pieţe este nevoie de produse cu specificaţiile potrivite dar şi competenţe de specialitate, logistica fiind una dintre ele.

In mare, fermierii români nu au fost în măsură să ţină pasul cu schimbarea. Doar câtiva localnici, de obicei cu capital străin, au reusit tina pasul. În esenţă, legăturile vitale în lanţul de comercializare alimentar între fermier, procesator si vanzarea cu amănuntul au fost rupte. Acestea sunt acum o prioritate naţională iar legăturile dintre fermierul român şi pieţele alimentare sunt acum reconstruite.

Prezentarea care a avut loc la Codlea pe 31 mai 2012, s-a axat pe crearea unui parc logistic şi industrial. În cadrul acestui concept s-a prezentat ideea pentru crearea unui centru de logistică si prelucrare a alimentelor şi a produselor alimentare dar şi a capacităţii de distribuţie. Fără crearea acestor rute sigure catre piata de desfacere, ideea centrelor de prelucrare a alimentelor se va lupta cu greu pentru a reuşi.

Propunerea este de a plasa Codlea in centrul mişcarii de reconstruire, pentru a face Codlea locaţia unde se pot crea noi componente vitale, catalitice pentru agricultura regiunii şi industria alimentară. Agricultura va fi apoi, la rândul său, chiar dacă indirect, un mod de a dezvolta activitatea economică şi a crea noi locuri de muncă pentru orasul Codlea.

Într-un cadru mai larg, conceptul de “parc logistic şi industrial” include componente care vor fi destinate în mod specific nevoilor industriilor locale, agricole şi alimentare. Acestea pot include si prelucrarea, depozitarea şi facilităţi de ambalare pentru cartofi şi legume dar şi, cum am mentionat, instalaţii de procesare pentru fructe in general. Dacă este posibil, se vor utiliza modele sociale de afaceri, astfel ca o parte din cantitatile prelucrate şi comercializate pot reveni la fermier.

În mod ideal, parcul industrial va cuprinde un grup de unitati mici de procesare alimente, ce pot fi inchiriate, pentru a permite micilor intreprinzatori locali sa evolueze pe piata sectorului alimentar. Pana acum, costurile foarte ridicate pentru crearea unor astfel de unitati au fost principalul inhibitor pentru cei doritori sa proceseze si sa vanda produse alimentare locale. De aceea, parcul industrial va oferi infrastructura care va ajuta micii intreprinzatori locali sa se dezvolte. Fara indoiala, este nevoie de  utilizarea de expertiza si capital de investiţii străine pentru a sprijini dezvoltarea României şi, în acest caz, a orasului Codlea.

Pentru a repeta mesajul prezentării din 31 mai, partenerii europeni ai României pot ajuta un oraş cum este Codlea si pot face investiţii importante de regenerare a economiei sale, dar aceasta nu inseamna ca nu va fi nevoie si de sprijin, cooperare şi angajament din partea administraţiei locale a oraşului pentru ca totul sa devina realitate. Schimbarea nu poate veni numai din exterior !

Stuart Meikle  – AGRI-FOCUS -ROMANIA

Codlea as an agricultural centre

 Historically, agriculture was at the centre of life in Codlea. Given the high quality of its soils the growing of fruit, vegetables, including the potato, and flowers was an especial focus for the town’s farmers. Codlea was long ago a supplier of these products to the domestic and export markets. Communist centralisation sought to build upon its strengths with, for example, Sere Codlea whilst introducing others like intensive poultry production.

As elsewhere in Romania, most of Codlea’s agricultural and horticultural industries have been in decline and growing flowers and vegetables is now predominately only for home use. Codlea has lost its glasshouses and its communist-era grain silos and animal feed mills remain idle. With a globalised market and high-energy costs there is now no reason to expect any re-investment in the glasshouses. The silos and feed mills were built for a centrally-organised agriculture and the rational behind their construction is no longer valid, their size now nonsensical.

Central planning brought intensive poultry to Codlea. The System was able to organise the feed and energy supply. Without the System, the combination of a weak local feed-grains supply, rising international cereal prices and very high energy costs (in a location with cold winters) will make survival tough for the town’s poultry producers. One can only wish them well as the region is not a natural choice to locate such an industry.

In today’s modern World, one would not expect a town like Codlea to be directly dependent on farming. It has a large population and small land area per person. In the past intensive land use allowed high on-farm employment but these times will not return. Also, one would not include the intensive poultry units within this definition of farming, they are factory-based operations that process brought-in animal feeds into poultry meat.

Where then does this leave Codlea and agriculture? It is a fair assumption to assume that in the past Codlea was not only a grower of agricultural and horticultural products, it would also have been a service centre and marketing hub for its surrounding region. Its future role is most likely to be to again perform such a role. Codlea’s ‘agricultural’ future will be mainly as a marketing and logistics hub. If so, what will be the products it handles?

In the context of a processing, logistics and marketing, one should consider a wider region than just Codlea and its surrounding villages. Codlea is surrounded by the Carpathians and is within south-east Transylvania. It is at the heart of one of Europe’s most beautiful regions. A region which contains much of Europe’s environmental and ecological heritage. There remains an immense, largely untold, ‘marketing’ story that should be central to the regeneration of the region’s agriculture. For this to happen, however, requires the production of more natural products that reflect the region’s aforementioned attributes and the marketing and logistical systems to place them in the market.

The likelihood is that these products will be from cow, sheep, goat and buffalo milk. They will be meat products from cattle and sheep and, for niche markets, from buffalo and extensively-reared pigs. The production of berries remains an important and un-fulfilled opportunity. There are also opportunities for all sorts of locally-produced, small-scale, niche-market-focused, high-quality, more-natural food products, if only these can be produced to meet market standards and then sold into markets that can provide regular sales at a premium price. To realise their potential role in regenerating the local economy, all these products will require distribution and logistics.

For farming within the immediate locality of Codlea, the primary possibilities are berry fruits, both collected from natural sources and grown in more ‘commercial-scale’ plantations. Both, but especially the latter, offer potential for the creation of employment within certain segments of the population. A key to the development of berry crops will be an investment in an individual-quick-frozen freezing capacity. In addition there will also be other processing and fresh-market sales-opportunities.

 It should be noted that on-farm berry production can also offer opportunities for numerous smaller-scale farms and land-owners to diversify into a high-value crop. In essence, this will be a return to ‘traditional’ Codlea farming as the focus will be on generating high incomes from smaller land areas. It will ‘re-invent’ Codlea as a fruit producer.

 In terms of ‘conventional’ agriculture, the quality of the soils and the climate will mean potatoes will continue to have a role locally. Sugar beet production in the region will largely be dependent on the viability of the factory at Bod in the face of wider EU competition. There has been little development of field-scale vegetables but that may happen if the storage, processing, logistics and marketing are put in place. Cereal production is likely to be focused on own-farm use or as a secondary crop to provide a break in the potato-vegetable-sugar beet rotation.

In the modern-age, farming is only one component of a food industry that encompasses farming, processing and retailing. All aspects of the total food-supply-chains are now linked together with sophisticated logistics.

 In the last decade there has been a rapid development in food retailing in Romania. The new food-retailers are largely western-owned supermarkets with high-expectation of their suppliers. To access these markets requires the right product specifications and specialist skills, logistics being one of them. By and large, the Romanian farmers have not been able to keep pace with the change. Only a few local, often foreign-owned, processors have. Essentially the vital links in the food marketing chain between farmer, processor and retailer have broken down. It is now a national priority that the linkages between the Romanian farmer and the food markets are now re-built.

 A presentation made in Codlea on 31st May 2011 focused on the creation of an industrial and logistics park. Within this concept is the creation of a regional food-processing and food logistics and distribution capacity. Without the latter and the creation of routes-to-market, the food-processing aspects alone will struggle to succeed.

 The proposal is to place Codlea at the centre of this re-building movement, to make Codlea the location to create vital new, catalytic components for the region’s farming and food industries. Agriculture will then in turn, albeit indirectly, create both economic activity and employment for the town of Codlea.

 Within the broader concept of ‘an industrial and logistics park’ are components that will be specifically targeted at the needs of the local farming and food industries. They may include processing, storage and packing facilities for potatoes and vegetable and as mentioned, facilities for processing berries and forest fruits. If possible, the use of social-business models will be promoted so some of the processing and marketing margins will return to the farmer.

 Ideally, the industrial park will include a cluster of rentable small, food-grade, processing units specifically to enable smaller, locally-owned business to evolve within the food sector. The high capital cost of creating such has, to-date, been a major inhibitor to those wishing to process and market local food products. Hence, the industrial park is very much about providing the infrastructure that will help local business to evolve. It is unequivocally about using foreign investment capital and expertise to support the development of Romania and, in this case, Codlea.

 To reiterate the under-lying message of the 31st May presentation. Romania’s European partners can help a town like Codlea make important investments and to regenerate its economy, but it does take the support,  cooperation and commitment of  the town’s administration for such to happen. Change cannot come from external forces alone.

Stuart Meikle  – AGRI-FOCUS -ROMANIA

blogger, consilier în Fundația Rafael și Social Media Strategist în Plantăm fapte bune în România, alerg împotriva cancerului pe 36fit.com!